0,00 лв.(0 items )

No products in the cart.

+359 2 988 6954

Част 3 – Фибрилните гърчове с д-р Ралица Делиганева

Как MyKi Care Ви помага с профилактиката при фебрилен гърч

В MyKi Care School – Урок 3 д-р Ралица Делиганева, педиатър в МБАЛ „Здравето“ в гр. София ни запознава с някой особености на повишената температера, както и със симптомите и превенцията на фебрилните гърчове.

Знаете ли, че най-честите гърчове срещани при деца под 5 годишна възраст са фебрилните гърчове? Между 2% и 5 % от децата в тази възраст страдат от фебрилен гърч, а в някои страни достигат и 10%.

Какво знаем за фебрилния гърч?

Фебрилният гърч е състояние, срещано в ранна детска възраст и се дължи на внезапно и рязко покачване на телесната температура на детето над 38 градуса, което е най-често вследствие на инфекция. За причина за фебрилните гърчове се обсъждат и метаболитни промени, като намалена концентрация на цинк и други микроелементи в кръвта, но тези причини едва ли биха били предпоставка за гърч, а по-скоро са съпътстващ фактор, но с не особено голяма тежест.

Познати са два вида температурни гърчове – прост фебрилен гърч и усложнен фебрилен гърч.

Неусложненият  фебрилен гърч е най-често еднократна криза, продължаваща  между няколко секунди, най-често около 1-2 минути, но не повече от 15 минути. Гърчът  обхваща цялото тяло, тялото се извива като отворена назад дъга и ръцете и краката извършват резки, бързи и некоординирани движения. Дишането е бавно и шумно, като може да спре за минута или 2, устните посиняват.

Усложненият фебрилен гърч се появява преди 6 месецчна възраст, продължава повече от 15 минути или се повтаря повече от веднъж в рамките на 24 часа и може да обхване само една част от тялото. Има и остатъчни симптоми след преминаването му.

Съществуват опеределени рискови фактори за повторен гърч – възраст на поява на първи фебрилен гърч – под 6 м. възраст, по-ниска ( под 38С ) температура, фамилност за ФГ при родственици от първа линия. Два от тези рискови фактори увеличават  риска за последващ фебрилен гърч с около 30%. Стандартен риск за повторяемост е 20%, но той нараства до 70% когато освен описаните рискови фактори има и още повторяемост на фебрилния гърч в началото на заболяването, къс период от повишаване на температурата до появата на фебрилен гърч в 4 от 5 случая – 70% риск, опасността от развитие на епилепсия също е по-висока при децата с ФГ – 2-6%., при стандартен риск 0,5%.

 

Какви са последсвията от фебрилен гърч?

В диагностичен план трябва да бъде изключена патологията на централната нервна система, като менингит и енцефалит.

За поставяне на тази или друга диагноза има значение продължителността му, отхвърляне наличието на други заболявания, наличието на наследственост.

Как да реагираме адекватно при поява на гърч?

Много родители преживяват силна уплаха, като при инфекция детето им получи темпераатурен гърч. За съжаление това не се случва никак рядко.  Важно е да се запази самообладание и да се действа разумно и съзнателно, а не да се изпада в паника, защото правилното поведение на родителя трябва да е подчинено на здравия разум и да се подходи адекватно.

При появата на фебрилен гърч е важна бързата и адектватна реакция. Трябва да се разкопчаят дрехите и детето да се постави на едната си страна, за да бъде избегнато задушаване. Тъй като детето е в безсъзнание, се забранява абсолютно поставянето на всякакви течности и храни в устата, защото могат да предизвикат задушаване. Трябва да се отчете времето от началото до края на гърча и паралелно да се наблюдава детето.

Като детски невролог почти ежедневно консултирам деца с фебрилни гърчове. Един от най-често задаваните въпроси на притеснените родители е  – какво да правим, ако се повтори отново?

Разбира се , най-важното е запазване на самообладание. Но мисля, че всеки преживял конвулсиите на своето дете, иска да вземе мерки, така че да може да предотврати ужаса, да намали страха – кога ще се случи отново. Разбира се противотемпературните средства трябва задължително да бъдат на първа линия в семейната аптечка, защото прилагането им е уместно още в началото на фебрилитета, за да се избегне появата на ФГ.  

Профилактика при фебрилен гърч

Важно е да знаем, че след фебрилен гърч вероятността да се повтори е 20%. От 100 деца, получили такъв гърч, при 20 от тях има голям шанс да се случи отново. Профилактиката на повторните фебрилни гърчове изисква ранно прилагане на понижаващи температурата медикаменти ( парацетамол, ибупрофен, метамизол), заедно с интермитентна профилактика, включваща  диазепам, под формата на ректални свещички само при висока температура.


В тези случай е важно да се вземат мерки и точно да се проследява температурата при детето. Прогнозата е по-добра, когато се наблюдава температурата и температурната крива.

За съжаление много от термометрите на пазара са неточни и трябва да се отнасяме към тях с доза недоверие, особено когато става за точно диагностициране ,което води до по-голямо напрежение и допълнително притеснение.

Но как може да проследим телесната температура най-точно и продължително и своевременно да разбираме, че има рязко повишаване, особено при малките деца?

Обмислена и правилна стъпка към спокойствието на родителите е MyKi Care Thermometer, безжичен термометър даващ информация за темепературата на  детето с абсолютна точност, в реално време и позволяващ както на родителя, така и на лекуващия лекар постоянна и прецизна информация за температурните стойности и промени.

Изключително важно е, че родителят получава информация от термометъра  по интернет до мобилния си телефон, независими къде се намира, независимо къде е детето – у дома, в детската градина, на площадката и т.н.

MyKi Care Thermometer Ви позволява в домашни условия да следите температурата на Вашето дете. MyKi Care Thermometer e единственият термометър в света, който следи температурата в реално време и позволява както на Вас, така и на лекуващия лекар постоянна и прецизна информация за температурните стойности и промени. В реално време, от всяка точка на света, получавате нотификация под формата на аларма при повишаване или понижаване на температурата на зададените от Вас стойности.  Това помага за навременното и правилното диагностициране на неясните и продължителни температурни състояния.  

Д-р Ралица Делиганева е специалист педиатър и детски невролог с над 20 години опит и Началник на Детско отделение в МБАЛ „Здравето“ в гр. София.

Виж повече за MyKi Care тук

Related Posts

Sorry, the comment form is closed at this time.